Jak správně topit v kotli na tuhá paliva?

  1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z tvého komína
  2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z něho méně kouře
  3. nespaluj odpadky
  4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň příliš nedus
  5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplynovací kotle)
  6. pravidelně čisti kotel a komín
  7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna
  8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. top tak, jak chceš, aby topil tvůj soused